Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2018

K dani z príjmov predložili návrhy na zmenu zákona dve ministerstvá. Ministerstvo financií a Ministerstvo spravodlivosti.
Návrh Ministerstva financií
(návrh novely zákona MPK číslo LP/2017/356)

Ministerstvo financií SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) návrh novely zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018. Ďalej uvádzame vybrané témy návrhu novely – ide o prvú informáciu o pripravovaných zmenách. V praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení.

  • Ak nástupnícka účtovná jednotka pri zrušení bez likvidácie nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, má povinnosť opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný stav zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky ( 2/11).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.