Predaj nehnuteľnosti ako tovar

Obsah
1.11 strany
Situácia:

Spoločnosť sa zaoberá kúpou a predajom nehnuteľností. Obchoduje  s nimi ako s tovarom, napríklad sú to byty a nebytové  domy.

Ide o hmotný majetok, ktorý by bol inak  zaradený do 6. odpisovej skupiny.

V prípade predaja takejto nehnuteľnosti, účtovanej ako tovar za cenu nižšiu ako bola cena obstarania, je tento rozdiel daňovo uznaný alebo je potrebné postupovať podľa znenia § §19 ods.3 pism. b) bod 1.  ZDP, to znamená, že ak ide o predaj budov a stavieb, ktoré by v prípade odpisovania boli zaradené do 6. odpisovej skupiny by sa mohla daňová zostatková cena zahrnúť do základu dane len do výšky príjmov z predaja? …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.