Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018

Obsah
9.72 strany
Podanie daňového priznania za rok 2017 v zákonnej lehote vyvoláva zmenu v preddavkovej povinnosti na daň z príjmov fyzickej osoby. S touto povinnosťou sa potrebujeme vysporiadať počnúc mesiacom apríl 2018 za predpokladu, že fyzická osoba nevyužila inštitút predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017.
Preddavkové obdobie fyzickej osoby
Právna úprava preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb vychádza z ustanovenia § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len zákon). Doplňujúcimi sú ustanovenie § 51c a prechodné ustanovenia zákona. Fyzická osoba má preddavkové obdobie stanovené odchylne od právnickej osoby. Preddavkové obdobie fyzickej osoby nie je zhodné s kalendárnym rokom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

zľava 9 €

4

4.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní