Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2018

Podaním daňového priznania za rok 2017 sa otvorili podmienky na zmenu aktuálnej preddavkovej povinnosti na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2018. Každá právnická osoba, ktorej povinnosť preddavkov vznikla, je povinná vysporiadať relevantné preddavky do konca jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, teda do konca mesiaca apríl 2018 v prípade, že jej zdaňovacie obdobie je kalendárny rok a právnická osoba nevyužila možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017.

Právnická osoba môže využiť aj zmenu účtovného a teda aj zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok a uplatniť tzv. hospodársky rok, ktorým je akékoľvek iné obdobie dvanástich bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Obdobie pred zmenou účtovného obdobia je preto vždy kratšie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

zľava 9 €

4

4.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.




Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.



Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.



Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní