Predaj tovaru dovezeného do skladu v Rakúsku a následný predaj do iného členského štátu

Otázka:

Slovenský platiteľ DPH má prenajatý sklad v Rakúsku (nie je tam registrovaný na DPH). Privezie tovar z Číny do Rakúska a potom tovar predá z Rakúska do Nemecka, SR alebo iných členských štátov EÚ. Vznikne mu v Rakúsku daňová povinnosť na DPH, alebo je dovoz v Rakúsku oslobodený od dane ?

———-    —– — —— ———- — —  –     ——- – — – —  —– —— ———— — —  –     ——- – — – —  —– —— —— ——- ————-    —– — —— ———- — —  –     ——- – — – —  —– —— —— ——- —

Riešenie:

Na základe skutočnosti, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.