Predaj tovaru dovezeného zo Srbska

Otázka:

Slovenský subjekt platiteľ DPH kúpi tovar v Srbsku a predá ho českému platiteľovi DPH s tým, že tento tovar bol dovezený na Slovensko. Ako sa táto transakcia prejaví v daňovom priznaní  DPH slovenského subjektu ?

———-    —– — —— ———- — —  –     ——- – — – —  —– —— ———— — —  –     ——- – — – —  —– —— —— ——- ————-    —– — —— ———- — —  –     ——- – — – —  —– —— —— ——- —

Riešenie:

Ak slovenský platiteľ kúpil a predal tovar mimo územia SR a mimo územia EÚ, takéto plnenia nie sú predmetom DPH v SR podľa §2 ods.1 zákona DPH  nie sú ani predmetom dane v inom členskom štáte. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.