Predaj nepotrebných zásob využívaných na oslobodené plnenia od DPH

Zadanie:

Platiteľ – príspevková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť a vykonáva tiež prenájom a pohostinskú činnosť. V súvislosti s poskytovaním zdravotnej  starostlivosti kupuje lieky a špeciálny zdravotný materiál pri ktorom neuplatňuje odpočítanie DPH, ani pri ich použití pre pacientov neuplatňuje daň. Ako má postupovať pri predaji nepotrebných (nadbytočných) zásob liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu,  pri predaji postelí a zdravotníckych prístrojov ?

— — — — —   —   —-   ——  —- —— — —- ——- —— —– —- — — — —   —   —-   ——  —- —— — —- — — — — —   —   —-   ——  —- —— — —- ——- —— — —-

Riešenie:

Platiteľ poskytujúci zdravotnú starostlivosť v súvislosti s dodaním tovarov a služieb priamo súvisiacich s touto zdravotnou starostlivosťou neuplatňuje DPH z dôvodu oslobodenia od dane podľa §29 zákona o DPH.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.