Predaj opotrebovaného stroja po skončení zákazky (účet 641)

Obsah
1.57 strany
Stavebná spoločnosť si na veľkú novú zákazku kúpila špeciálny stavebný stroj. Po skončení tejto zákazky je stroj nadbytočný – ako sa zaúčtuje predaj opotrebovaného stroja ?

Vo všeobecnosti sa predaj majetku účtuje tak, že sa majetok vyvedie zo súvahy; jedna položka aktív (stroj) sa zmení na inú položku aktív (peniaze). Stroj je dlhodobý hmotný majetok, ktorého hodnota sa nepriamo znižuje cez oprávky (kumulované odpisy), preto sa vynulujú aj príslušné oprávky. Rámcové účtovné zobrazenie predaja opotrebovaného stroja je nasledovné (pre zjednodušenie bez DPH): …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.