Predaj auta ktoré bolo kúpené bez DPH – od neplatiteľa dane

Obsah
0.72 strany
Zadanie:
Platiteľ DPH kúpil od fyzickej osoby – nepodnikateľa v roku 2012 automobil, preto bola cena bez DPH. V roku 2017 ho chce predať. Je povinný uplatniť daň ?
—-  —- —- ——- — —– —-  —- —- ——- — —– —-  —- —- ——- — —– ——- — ——– —— —– —— —-  —- —- ——- — —– ——- — ——– —— —– —-

Riešenie:

Otázka uplatnenia, resp. neuplatnenia DPH pri predmetnom predaji závisí od toho, či fyzická osoba automobil vložila do majetku pre podnikanie a teda následne pri predaji či bola v postavení zdaniteľnej osoby alebo nezdaniteľnej osoby.

Predajom automobilu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.