Komu patrí právny výklad DPH?

Daňové spory po neúspešnom odvolaní rozhoduje na prvom stupni krajský súd podľa sídla daňového úradu, a to na základe žaloby podanej daňovým subjektom, ktorý musí byť zastúpený advokátom. V minulosti na druhom stupni v pozícii kasačného súdu spory rozhodoval Najvyšší súd SR na základe kasačnej sťažnosti.

S účinnosťou od 1. augusta 2021 začal svoju právomoc vykonávať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (NSS SR), kam patrí aj rozhodovanie v daňových sporoch. NSS SR je v postavení druhostupňového kasačného súdu, preto jeho judikatúra bude v ďalšom období významne vplývať na právne povedomie v tejto oblasti. Zámerom autora je zovšeobecniť právne názory z judikatúry NSS SR na študijné účely, ako zdroj informácií pre rozhodovanie sa v daňových veciach v aplikačnej praxi. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.