Analytická evidencia v účtovníctve podnikateľských subjektov

Úvod
Vedenie evidencie je pri podnikaní nevyhnutnosťou. Pritom má vedenie evidencie aspekty osobnej dobrovoľnosti, ale aj aspekty oficiálnej povinnosti, a tieto súvislosti sa v praxi vzájomne prelínajú. Tento príspevok je zameraný na vedenie analytickej evidencie podnikateľských subjektov.

Evidencia môže byť v praxi vedená rôznou formou – napr. ručne, automatizovane pomocou počítača. Predmetom evidencie vo všeobecnosti je všetko, čo sa javí ako potrebné alebo povinné evidovať (počet osôb, jednotkové ceny, zmluvy, daňové odpisy). Evidencia sa vedie v najrôznejších merných jednotkách, napr. množstva, času, váhy, veľkosti. Jednou z foriem organizovanej a povinnej evidencie je aj podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. Predmetom evidencie v podvojnom účtovníctve je stav majetku a záväzkov podniku a ako aj výsledok hospodárenia v hodnotovom vyjadrení (eur). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.