Pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov 2019

Obsah
2.25 strany
NR SR schválila zákon č.11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia s účinnosťou od 1. júla 2019. Ďalej uvádzame vybrané témy novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona .

  • Ide o nový zákon, ktorý upravuje pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov medzi Slovenskou republikou a iným štátom – iným členským štátom EÚ alebo zmluvným štátom podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ( 1). Zákon preberá Smernicu Rady EÚ 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii.
  • Pravidlá sú zamerané na zamedzenie dvojitého zdanenia. Dvojitým zdanením sa rozumie vyrubenie dane podliehajúcej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia – duplicitne Slovenskou republikou aj členským štátom alebo zmluvným štátom ( 2/a).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.