Pozor, zmena v povinnosti doplatiť preddavky zmenou § 24a zákona č. 67/2020

Opätovne došlo k novelizácii zákona lexkorona a to v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov. Ide o úpravu povinnosť vysporiadať rozdiel na preddavkoch na daň z príjmov z podaného daňového priznania, teda daňovníkovi vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky jako mal doteraz. V bežnom princípe zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov platí tzv. dorovnací model u právnických osôb. Čo to znamená? Ak uplynie lehota na podanie daňového priznania a daňovníkovi vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, je povinný dorovnať platenie preddavkov do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy uplynula lehota na podanie daňového priznania a to od začiatku zdaňovacieho obdobia. Teda ak napríklad spoločnosť mala povinnosť platiť preddavky na daň  z príjmov kvartálne 3000 eur z daňovej povinnosti roku 2018 a podá daňové priznanie za rok 2019 a vyšla by jej povinnosť platiť napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.