Účtovanie rôznych režimov pri obaloch (vratné, nevratné, záloha, prenájom)

Obaly v osobitných predpisoch

Narábanie s obalmi upravuje zákon 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov; teda upravuje najmä dopad na životné prostredie a ochranu spotrebiteľa.

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie, ochranu, manipuláciu, dodávanie a uvádzanie tovarov od výrobcu po spotrebiteľa; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely. Uvedený zákon rozlišuje spotrebiteľské obaly, skupinové obaly a prepravné obaly. Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti (vratný alebo obehový obal). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.