Interná účtovná smernica – hospodárenie s obalmi

I. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť XY, s.r.o (ďalej spoločnosť) vedie podvojné účtovníctvo pre podnikateľov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia MFSR č.23054/2002-92 (postupy účtovania). Štruktúru individuálnej účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) vymedzuje príslušné Opatrenie MFSR podľa veľkosti účtovnej jednotky (mikro, malá, veľká).
  2. Spoločnosť sa zaoberá s obchodnou činnosťou, pri ktorej používa významné množstvo obalov. Táto interná smernica je zameraná na vymedzenie interných pravidiel hospodárenia s obalmi v podmienkach spoločnosti (najmä – druhy obalov, účtovanie, evidencia, inventarizácia).

II. Druhy obalov

  1. V podmienkach spoločnosti sa obaly z hľadiska ich návratnosti a vlastníctva triedia na nevratné obaly a vratné obaly tak,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.