Postupy účtovania komentár §65 – Účtová trieda 5 Náklady

Tento článok je čiastkovým komentárom k postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Na účtoch účtovej skupiny 51-Služby sa účtujú náklady za externe nakúpené služby, to – náklady na opravy a udržiavanie (účet 511), náklady na cestovné (účet 512), náklady na reprezentáciu (účet 513) a ostatné externé náklady na služby (účet 518). Celá účtová skupina 51 sa však vykazuje na jednom riadku vo výkaze ziskov a strát (výsledovka).
Náklady na opravy a udržiavanie (účet 511)  
Externé náklady na opravy a udržiavanie sa účtujú na účte 511, pričom ich definíciu obsahujú ustanovenia §35 ods.2 pism. f) zákona 740/2002  postupov účtovania. Interné náklady na opravy sa účtujú na jednotlivé druhové náklady, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.