Cestovné náhrady a odpočet DPH

Obsah
0.65 strany
Zadanie
Účtovná jednotka (UJ) vyslala na pracovnú cestu svojho zamestnanca. Zamestnanec sa v rámci pracovnej cesty ubytoval v hoteli, a priniesol faktúru z hotela za ubytovanie, pričom si vyžiadal, aby faktúra znela na meno firmy jeho zamestnávateľa. Došlá faktúra bola zaplatená z preddavku na služobnú cestu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Účtovanie

Popis MD D Suma Poznámka
1.) Poskytnutie preddavku zamestnancovi 335 211 100 ID
2a.) Faktúra za ubytovanie 518 321 50 DF
2b.) DPH z faktúry za ubytovanie 343 321 10 DF
3.) Úhrada faktúry z preddavku 321 335 60 ID
4.) Vrátenie časti preddavku do pokladnice 211 335 40 ID

Daňové súvislosti
Existujú názory,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.