Posledné zdaňovacie obdobie pred zrušením registrácie platiteľa DPH

Ak daňový úrad pristúpi k zrušeniu registrácie pre daň, či už na základe žiadosti platiteľa dane, alebo z úradnej moci, najskôr musí určiť platiteľovi dane posledné zdaňovacie obdobie (§ 81/5 zákona o DPH). Posledné zdaňovacie obdobie nemôže byť určené so spätnou platnosťou – s výnimkou niektorých prípadov.

Daňový úrad  určí posledné zdaňovacie obdobie tak, aby sa platiteľ dane o tejto skutočnosti dozvedel včas, aby si mohol uplatniť svoje práva a splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH pri určení posledného zdaňovacieho obdobia.

 
Dôsledky skončenia posledného zdaňovacieho obdobia

  • platiteľ dane stratí postavenie platiteľa dane, tzn. že právnická alebo fyzická osoba nie je povinná pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby k cene tovarov a služieb uplatňovať daň,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.