Zrušenie registrácie na DPH

Registrácia osôb registrovaných pre DPH môže byť  z rôznych dôvodov zrušená. Podnet na zrušenie registrácie môže dať osoba, ktorá je registrovaná pre DPH, alebo to môže byť aj z podnetu daňového úradu. V príspevku uvádzame, aké sú podmienky pre zrušenie registrácie na základe žiadosti, alebo z úradnej moci a čo je s tým spojené.
Zrušenie registrácie platiteľa dane
Ustanovenie §81 zákona o DPH upravuje skutočnosti, na základe ktorých sa zrušuje registrácia platiteľa dane. Platiteľom dane sa rozumie osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa §4, §5 a §6 zákona o DPH.

Zákon o DPH rozlišuje zrušenie registrácie:

  1. na základe žiadosti platiteľa dane (dobrovoľné zrušenie registrácie alebo povinné pri ukončení činnosti,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.