Ostatné kapitálové vklady

Obsah
6.26 strany
S účinnosťou od 1. januára 2018 sa zákonom č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza do obchodného práva tzv. kapitálový fond z príspevkov. Akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným môžu tvoriť osobitný kapitálový fond podľa ustanovení § 217a Obchodného zákonníka. Právna úprava tvorby kapitálového fondu mimo vkladov do základného imania rieši problémy aplikačnej praxe týkajúce sa vlastných zdrojov, kedy účtovným potrebám vyhovujúci účet 413 – Ostatné kapitálové vklady nemal priamu právnu oporu v Obchodnom zákonníku, čo vyvolávalo mnohé praktické otázky pri tvorbe a čerpaní fondov tvorených z vkladov spoločníkov alebo akcionárov nad rámec imania zapisovaného do obchodného registra a to nielen z účtovného hľadiska. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní