Opravy verzus technické zhodnotenie

Spoločnosť vykonala rekonštrukciu staršieho rodinného domu a teraz je tam jej sídlo. Účtovníčka informovala konateľa, že výdavky na stavebnú adaptáciu domu budú v nákladoch postupne cez odpisy počas 40 rokov. Konateľ spoločnosti však chce zaúčtovať tieto výdavky do nákladov na opravy, lebo podľa neho rekonštrukcia nie je žiadna investícia.

Konateľ spoločnosti zjavne nerozlišuje medzi pojmami rekonštrukcia (investícia) a opravy. Z účtovných dôvodov a daňových dôvodov je potrebné tieto pojmy prísne rozlišovať. Napokon spoločnosť by mala aj z vlastnej potreby a vlastného záujmu rozlišovať medzi investíciami a prevádzkovými nákladmi. Dôvodom potreby tohto rozlišovania je vnútorná ekonomika podnikania, napr. kalkulácia ceny, kde sa investície premietnu postupne, dlhodobo cez odpisy, ale prevádzkové náklady (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.