Nový prístup zdaňovania zamestnancov a uplatňovanie paušalizácie

Do konca roku 2021 platilo ustanovenie §19 ods.2 pism. t) ZDP podľa informácie FRSR, že hodnota 20 % ako nedaňový výdavok zamestnávateľa nepredstavuje zdaniteľný príjem zamestnanca. Tento názor bol vyvrátení zavedením nového ustanovenia §5 ods.7 pism. o)) ZDP a vydaním Usmernenia č. 14/DZPaU/2022/MU. V tomto usmernení je príklad ktorý uvádzam a budem rozoberať:
 
Zamestnávateľ, ktorý podniká v oblasti stavebníctva, používa na svoju činnosť stavebné mechanizmy. Jeden z týchto mechanizmov v priebehu roka 2022 bezodplatne poskytne zamestnancovi aj na súkromné použitie.Tento hmotný majetok bol plne odpísaný k 31.12.2021. V priebehu roka 2022 vznikli zamestnávateľovi náklady súvisiace s používaním tohto mechanizmu (napr. náklady na opravu a údržbu).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.