Opravné položky a odpis pohľadávky

Anotácia:

Obchodná spoločnosť má obchodnom majetku rizikové pohľadávky. Za akých podmienok sú odpis týchto pohľadávok a opravné položky daňovým výdavkom?

 

Ak sa obchodná spoločnosť rozhodne jednostranne upustiť od vymáhania pohľadávky, musí túto v sústave podvojného účtovníctva odpísať, t.j. zaúčtovať na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky v zmysle §68 ods.5  opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Možnosť jednorazového odpisu pohľadávok do daňových výdavkov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v ustanovení §19 ods.2 pism. h)  v ustanovení §19 ods.2 pism. i) . V týchto ustanoveniach zákon presne vymedzil okolnosti, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
    Od roku 2004 je zapísaná do zoznamu daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania i fyzickým osobám. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky. Pracuje na verejnej vysokej škole, má praktické zručnosti v oblasti priamych a nepriamych daní, miezd, personalistiky i vedenia účtovníctva účtovných jednotiek, ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby, príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie. Ďalšou špecializáciou je znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti daní a účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.