Opravné položky a odpis pohľadávky od 1.1.2020

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.
Opravné položky z účtovného a daňového  hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenie pri pohľadávkach z obchodného styku.
 
Čo je opravná položka (účtovný princíp)
V praxi však často krát dochádza k situáciám, kedy sa z pohľadávok stávajú tzv. „rizikové“ pohľadávky. Vplyv na túto skutočnosť majú viaceré faktory ako je obchodné vzťahy, komunikácia, finančná situácia u dlžníka, morálna úroveň zmluvných strán…
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
Ak účtovná jednotka vyhodnotí, že ide o rizikovú pohľadávku,  musí tvoriť tzv. opravné položky. Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.