Oprava základu dane z pridanej hodnoty

Obsah
7.12 strany

V praxi často dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení obchodu platiteľom DPH  nastane dôvod k zmene pôvodnej fakturovanej ceny. V príspevku uvádzame, ako sa uvedené zmeny uvedú v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze u dodávateľa zdaniteľného plnenia a tiež u odberateľa.

Dôvody opravy základu dane u dodávateľa

Dôvody opravy základu dane  sú uvedené  v ustanovení §25 ods.1 zákona 222/2004. Ide o prípady:

  • Úplného alebo čiastočného zrušenia dodávky tovaru alebo služby, alebo k úplného alebo čiastočného vrátenia dodávky tovaru. Sú to prípady, kedy napr. dochádza k reklamácii tovaru, pretože  nevyhovuje dohodnutým kvalitatívnym podmienkam
  • Zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.

Komentáre su uzatvorené.