Trojstranný obchod

Trojstranný obchod – definícia
Trojstranný obchod je špeciálny daňový režim upravený v  zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) , ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004, vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Trojstranný obchod je upravený najmä v ustanoveniach §45 citovaného zákona. Cieľom trojstranného obchodu je zjednodušiť tovarový obchod medzi členskými štátmi. O trojstranný obchod nejde v prípade, ak  ide o reťazový obchod medzi tromi podnikateľmi, ale tovar fyzicky neopustí územie členského štátu; alebo ak je tovar odoslaný alebo prepravený mimo územie Európskej únie.

Definícia trojstranného obchodu je pomerne zložitá, pričom musia byť splnené všetky podmienky súčasne. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Soňa Ugróczy
  • Ing. Soňa Urgóczy
    Daňový poradca, PKF Slovensko s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Komentáre su uzatvorené.