Zľavy z cien zásob

Obsah
7.07 strany
Súčasťou cenovej politiky podnikateľov je aj systém cenových zliav. Zľavy sa uplatňujú jednak v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aj pri predaji konečnému spotrebiteľovi. Pojem “zľava” v žiadnom zákone definovaný nie je.

Zľava je vo všeobecnosti rozdiel medzi pôvodnou cenou tovaru alebo služby a konečnou dohodnutou a zaplatenou cenou tovaru alebo služby pri splnení určitých dohodnutých podmienok. V praxi ide o zľavy subjektívne, ktoré sa poskytujú len vybranému okruhu zákazníkov na základe dvojstrannej dohody, alebo o zľavy objektívne, ktoré sa poskytujú na základe všeobecných obchodných podmienok každému, kto stanovené podmienky splní.

Podmienkami pre poskytnutie objektívnych zliav môžu byť:

  • odobraté množstvo tovaru v merných jednotkách (množstevné rabaty),
  • finančný objem odobratého množstva (finančný bonus,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.