Odpis pohľadávky

Obsah
13.28 strany
Tento článok je súčasťou komplexnej témy Riadenie pohľadávok

Odpisom pohľadávky sa rozumie trvale upustenie od jej vymáhania. V praxi môžu nastať dve situácie:

  1. Odpis pohľadávky na základe vlastného rozhodnutia o trvalom upustení od jej vymáhania ( § 19 ods. 2 písm. r)
  2. Odpis pohľadávky na základe súdného rozhodnutia, konkurzného a reštrukturalizačného výsledku, smrti dlžníka ( § 19 ods. 2 písm. h)

Odpis pohľadávky na základe vlastného rozhodnutia o trvalom upustení od jej vymáhania
Účtovné hľadisko
Pri zúčtovaní odpisu pohľadávky sa účtuje na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 definuje v § 68 ods. 5, že na  na účte 546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.