Odpis a postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

Obsah
2.1 strany
Tento článok je súčasťou komplexnej témy Riadenie pohľadávok
Odpis pohľadávky
V prípade jednoduchého účtovníctva sa pri odpise pohľadávky postupuje výlučne podľa §17 ods.12 pism. b) (vlastné pohľadávky a postúpené pohľadávky) a c) (postúpené pohľadávky). Na základe tejto skutočnosti daňovník pri vyradení pohľadávky zvýši základ dane pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v §19 ods.2 pism. h) prvom až piatom bode. Na základe tejto skutočnosti musí daňovník pri vyradení pohľadávky skúmať či je naplnený inštitút §19 ods.2 pism. h). Ak áno, potom pôjde o vyradenie pohľadávky výlučne z knihy pohľadávok pričom vyradenie pohľadávky nebude mať vplyv na základ dane daňovníka. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.