Ochrana pred nelegálnymi príjmami – čo priniesla novela

Zákon 297/2008 Z.z. Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mal ostatnú novelu č.315/2016 Z.z. s účinnosťou od 1.2. 2017. Ďalej uvádzame prehľad vybraných ustanovení celého zákona; v praxi je potrebné pracovať s úplným znením zákona.

  • Úmyselná legalizácia príjmov z trestnej činnosti je zakázaná ( §2 ods.3). Úmyselné financovanie terorizmu je zakázané (§3). Úmysel môže vyplynúť aj z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie; inak povedané, ak nejaký subjekt vykonával neobvyklé obchodné operácie platí, že to robil vedome a úmyselne (§2 ods.2; §3 ods.2).
  • Neobvyklá obchodná operácia je napríklad – zložitá operácia s vysokým objemom peňažných prostriedkov zjavne vybočujúca z bežného rámca hospodárenia klienta alebo taká,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.