Oceňovanie nákupu budovy s pozemkom (znalecký posudok)

Sme obchodná spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve. Ako správne oceniť nákup nehnuteľností ? Celková obstarávacia cena podľa kúpnej zmluvy bola vo výške 900.000 eur, teda pozemok nebol ocenený zvlášť. Ale znalecký posudok bol len v sume 700.000 eur, z toho pozemky vo výške 140.000 eur a stavby vo výške 560.000 eur. Z uvedených údajov vyplýva rozdiel medzi kúpnou zmluvou a znaleckým posudkom vo výške 200.000 eur. Ku kúpe nehnuteľnosti boli ešte prijaté faktúry za geodetické práce, projektové práce, prípravné práce na stavbu spolu za cca 100.000 eur; zvyšuje sa cena nehnuteľnosti aj o tieto faktúry ? Kedy kupujúci zaúčtuje nákup nehnuteľností do svojho účtovníctva, až po zápise do katastra nehnuteľností ?

Pre účely oceňovania …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.