Navrhované zmeny v oblasti stravovania

Na základe logických dotazov spoločnosti zákonodarca pristúpil k novelizácii Zákonníka práce a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov čo bude mať významný dopad na daňovú uznateľnosť stravovania do daňových výdavkov. Momentálne nás metodika finančnej správy presviedča o tom, že ak sa vyplácajú stravovacie poukážky alebo sa vypláca finančný príspevok pozadu, má to nedaňové účinky pre zamestnávateľa, pričom dokonca u finančnom príspevku deklaruje metodika, že pozadu vyplatený finančný príspevok je zdaniteľným príjmom zamestnanca. Toto všetko skončí na základe novely Zákonníka práce, ktorá upravuje pravidlá vyplácania stravovacích poukážok ako aj finančného príspevku. Do §152 ods.10 ZP sa dostáva nasledovné znenie:

„Zabezpečením stravovania inak ako vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa sa rozumie poskytovanie stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.