Oceňovanie kúpenej pohľadávky

Kúpili sme pohľadávku za kúpnu cenu 7 000 eur, pričom jej menovitá hodnota je 28 000 eur. S kúpou pohľadávky boli aj ďalšie náklady na právne služby za 1 000 eur. Voči tomu istému subjektu, ako kúpenú pohľadávku, máme z minulosti záväzok vo výške 38 000 eur. Spoločnosť započítala kúpenú pohľadávku v menovitej hodnote voči uvedenému záväzku. Ako sa to zaúčtuje ?

Úvodom je potrebné upozorniť na správne ocenenie pohľadávky získanej postúpením (kúpou). Podľa §25 ods.1 pism. a), bod 4 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa oceňuje pohľadávka pri jej odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Naproti tomu vlastná pohľadávka (vzniknutá z vlastnej činnosti) sa oceňuje menovitou hodnotou. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.