Panely na výstave v hodnote 4000€ – jednorázový výdaj na reklamu, alebo odpisovanie dlhodobého majetku?

Na zabezpečenie výstavy si obchodná spoločnosť obstarala montovateľné panely, z ktorých sa zmontovala výstavná bunka. Celková cena za všetky panely predstavuje cca 4 000 eur. Panely sa dajú demontovať, teda používať aj opakovane na podobné výstavy v ďalších rokoch. Ide o jednorazový náklad na reklamu alebo tieto panely treba zaradiť ako súbor predmetov a odpisovať ? Do akej odpisovej skupiny by sa mal tento dlhodobý hmotný majetok potom zaradiť ?

Podľa §22 ods.2 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sú hmotným majetkom samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.