Novozistený majetok (obstaraný bezodplatne)

Pri inventarizácii bol novozistený stroj; spôsob jeho nadobudnutia v minulosti sa nepodarilo dohľadať. Akým účtovným zápisom a v akom ocenení máme majetok zahrnúť do účtovnej evidencie ? Použije sa reprodukčná obstarávacia cena ? Aké je daňové posúdenie ?

Nie je to častá situácia, ale v praxi sa občas pri dôslednej inventarizácii identifikuje majetok, ktorý sa obrazne povedané „nachádza na dvore, ale nie je v papieroch“. Môže ísť a majetok získaný v minulosti bezodplatne, ktorý nebol omylom zaúčtovaný. Tu treba upozorniť, že bezodplatné plnenia medzi podnikateľmi by v zásade nemali byť, lebo zámerom podnikania podľa § 2 Obchodného zákonníka je dosahovanie zisku – môže to byť posúdené ako zastrený právny úkon, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.