Novela zákona o účtovníctve pre rok 2019 – 2020

NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE (rok 2019 – 2020)

Národná rada SR schválila zákon č.363/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s postupnou účinnosťou od 31. decembra 2019 a 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1596).
Zmeny s účinnosťou za rok 2019

  • Subjekt verejného záujmu uvádza vo výročnej správe opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a doplňuje sa – vrátane uplatňovania postupov náležitej starostlivosti ( 20/9/b); prvýkrát sa použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.