Novela zákona o DPH 2021 – rešerš zmien

Národná rada SR schválila zákon č.344/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z.z. Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2021, resp. 1. júla 2021.

Novela prináša najmä pravidlá vyplývajúce zo zmien smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (zoznam preberaných smerníc je v prílohe 6 zákona); všetky smernice sú dostupné aj v slovenskom preklade na webovom sídle Európskej únie (www.eur-lex.europa.eu).
Zmeny s účinnosťou od 1. januára 2021

  • Dodávateľ môže znížiť základ dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak mu odberateľ nezaplatil a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľná ( 25a/1). Pohľadávka sa stane nevymožiteľnou, ak nastane niektorý z taxatívne vymenovaných prípadov v nadväznosti napríklad na exekúciu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.