Účtovanie a daňová uznateľnosť nákladových rezerv

Kedy môže obchodná spoločnosť vo svojom účtovníctve účtovať rezervy na ťarchu nákladov ? Ktoré nákladové rezervy sa uznávajú aj ako daňové náklady znižujúce základ dane z príjmov právnickej osoby ?

Pod pojmom rezerva sa dá v podnikateľskej praxi hovoriť o rezervách vo viacerých významoch. Môže to byť finančná rezerva (cash rezerva) vo forme peňazí na bankovom účte (účet 221). Môže to byť rezervný fond v pasívach, ako všeobecný zdroj krytia aktív (účet 421 alebo účet 417). Napokon môže to byť nákladová rezerva, teda rezerva, ktorá sa spomína v otázke, zaúčtovaná na ťarchu nákladov vopred na budúce náklady. Nákladová rezerva sa účtuje z hľadiska zásady opatrnosti už v čase, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.