Novela Zákona o dani z príjmov pre rok 2022 ( č. 408/202 Zz )

Národná rada SR (parlamentná tlač 627) schválila zákon č.408/2021 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od januára 2022. Ďalej uvádzame vybrané témy schválených zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov.

  • Index daňovej spoľahlivosti – daňovník s indexom vysokej daňovej spoľahlivosti bude platiť len polovičný poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania ( 18/7); pravidlo sa použije až po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu (§ 52zzm/1). Podľa dôvodovej správy je zámerom benefitov motivovať daňovníkov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.