Novela č.25/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 15.3.2015

Obsah
1.45 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. marca 2015. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely č.25/2015 Z.z.; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Ide o nepriamu novelu zákona o dani z príjmov cestou zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Začatím vyplácania dôchodkov z II. dôchodkového piliera sa potvrdilo, že pre istú skupinu sporiteľov z nízkymi príjmami a vysokým vekom je účasť v II. dôchodkovom pilieri nevýhodná.
  • Novela umožňuje sporiteľom v období od 15. marca do 15. júna 2015 prestúpiť z II.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.