Novela č.62/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 1.4.2015

Obsah
0.62 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2015. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely č.62/2015 Z.z.; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Ide o nepriamu novelu zákona o dani z príjmov cestou zákona č.561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zabezpečiť poskytovanie investičnej pomoci v súlade s nariadením Európskej komisie (EÚ) č.651/2014.
  • Žiadateľ o investičnú pomoc je oprávnený začať práce na investičnom zámere už podaním investičného zámeru. Podľa dôvodovej správy bola doterajšia právna úprava (vydanie potvrdenia) sprísnením a v dôsledku toho v porovnaní s inými štátmi menej konkurencieschopná.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.