Novela č. 61/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 1.9.2015

Obsah
0.99 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2015. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely č.61/2015 Z.z.; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Ide o nepriamu novelu zákona o dani z príjmov cestou zákona o odbornom vzdelávaní. Týmto zákonom, sa okrem iného, zavádza duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie je teoretické vyučovanie spojené s praktickým vyučovaním. Motiváciou pre zamestnávateľov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania je výchova vlastných odborníkov podľa požiadaviek praxe a tiež daňová motivácia.
  • Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje poskytuje žiakovi finančné a hmotné zabezpečenie.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.