Nové usmernenie k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č.MF/016332/2021-74 k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (FS/25/2021). Ďalej uvádzame vybrané informácie; v praxi je potrebné používať úplné znenie usmernenia (www.finance.gov.sk).

  • Usmernenie je vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia v §45 ods.4 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP), podľa ktorého ministerstvo určí podrobnejšie postupy uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ).
  • Usmernenie je tiež vydané podľa §160 ods.2 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (DP), podľa ktorého ministerstvo môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania daňového poriadku a daňových zákonov, v tom aj zákona o dani z príjmov.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.