Index daňovej spoľahlivosti (rok 2022)

Národná rada SR schválila zákon č.408/2021 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Nadväzne na §53d ods. 4 novelizovaného daňového poriadku (DP) vydalo Ministerstvo financií SR vyhlášku o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti tiež s účinnosťou od 1. januára 2022  (vyhláška MF SR č.544/2021 Z.z.); v praxi je potrebné používať úplné znenie vyhlášky.

  • Index daňovej spoľahlivosti – je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, ako si plní svoje zákonné povinnosti voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov (  §2 ods.h;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.