Nepeňažný vklad pohľadávky fyzickou osobou od 1.1.2020

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.

§17 ods.12 pism. a) ZDP

Základ dane daňovníka s príjmami podľa §6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa §6 ods.10 alebo/11 musí dávať pozor ako rieši svoje pohľadávky, pretože zákon rieši povinnosť zdaňovať pohľadávky pri jej postúpení a odpisu. Od 1.1.2020 sa zdaňujú aj pohľadávky vkladané do spoločností v menovitej hodnote. Teda fyzická osoba bude musieť takýto vklad zdaniť. Zanikne možnosť optimálne sa vyhnúť zdaneniu pohľadávky jej vkladom do spoločnosti u spoločníka. Bude sa postupovať ako pri postúpení, teda v čase vkladu sa celá hodnota pohľadávky zdaní.  Toto platí ale na pohľadávky v obchodnom majetku. Ide o vyradenie pohľadávky z knihy pohľadávok (buď z daňovej evidencie alebo v jednoduchom účtovníctve). Vzťahuje sa to na vlastné pohľadávky oceňované menovitou hodnotou.

Poznámka:

Z logiky dikcie zákona však vyplýva že ak by išlo o vklad pohľadávky ocenenej obstarávacou cenou, potom sa ustanovenie §17 ods.12 pism. a)) ZDP na vklad takejto pohľadávky nevzťahuje.

 

Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Pridaj komentár