Účtovanie subdodávok v stavebníctve

Stavebná spoločnosť robí generálneho dodávateľa stavby, na ktorej sa zúčastňujú subdodávatelia. Ako správne zaúčtovať nasledovné operácie ? Od objednávateľa sme na základe zmluvy o dielo a vystavenej faktúry obdržali preddavok. Zároveň sme svojim subdodávateľom na základe faktúry poskytli preddavok. Stavba nebude do konca roka ukončená, iba jeden subdodávateľ ukončí svoje práce a vystaví konečnú faktúru.

Záväzná rámcová účtová osnova neobsahuje špeciálny účet na účtovanie subdodávok, preto sa účtujú na príslušné majetkové účty na základe vecného obsahu. V praxi sa väčšinou subdodávky účtujú na účte 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade a v predajniach alebo 121 – Nedokončená výroba. Pri rozhodovaní sa o tom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.