Máme záujem ako účtovné obdobie uplatňovať hospodársky rok. Aké sú možnosti v tomto smere ?

Máme záujem ako účtovné obdobie uplatňovať hospodársky rok. Aké sú možnosti v tomto smere ? Ako je to potom s daňou z príjmov právnických osôb, za aké obdobie sa platí ? Ako sa platia preddavky na daň z príjmov právnických osôb ?

Účtovným obdobím – pre účely účtovníctva, resp. zdaňovacím obdobím – pre účely dane z príjmov právnických osôb, môže byť okrem kalendárneho roka, aj hospodársky rok. Hospodársky rok ako pojem je primárne ustanovený v účtovných predpisoch. Podľa §3 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovným obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.