Kúpa stroja po predošlom krátkodobom nájme

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o nájme stroja na obdobie od októbra 2022 do marca 2023; súčasne sme zaplatili preddavok na kúpu tohto stroja po ukončení prenájmu. Uvedený stroj sme odkúpili v apríli 2023. Ako máme postupovať pri odpisovaní ? Môže spoločnosť stroj odpisovať z obstarávacej ceny ako v prvom roku odpisovania ?

Spoločnosť kúpila stroj odplatným spôsobom, teda bude ho odpisovať z obstarávacej ceny, za ktorú stroj kúpila, ako v prvom roku odpisovania. Vychádzame pritom z nasledovnej právnej opory a použitej úvahy.

Odpisovanie dlhodobého majetku upravuje §22 až 29 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Podľa §26 ods.4 ZDP sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.