Korekcie v súvahe – opravné položky a oprávky

Vo vedení podniku máme aj technikov, ktorým niekedy ťažko vysvetľujeme niektoré ekonomické pojmy používané v účtovníctve, napríklad to, aký je rozdiel medzi opravnou položkou a oprávkami ?

Opravná položka je pojem z podvojného účtovníctva a vyjadruje prechodné znehodnotenie majetku. V praxi sa najčastejšie účtuje opravná položka k pohľadávkam, ale môže vzniknúť aj k iným položkám aktív (napr. zásoby). Opravná položka je ekonomickou kategóriou, nie právnou kategóriou. Napríklad opravná položka k pohľadávke má za úlohu verne vyjadriť prechodné znehodnotenie (zníženú bonitu) tejto pohľadávky, z právneho hľadiska však má pohľadávka nezmenenú hodnotu a možno ju vymáhať všetkými právne dostupnými prostriedkami zabezpečujúcimi vymáhateľnosť práva.

Oprávky sú pojem súvisiaci s účtovným odpisovaním majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.