Kedy vráti daňový úrad nadmerný odpočet, ktorý bol zvýšený podaním dodatočného daňového priznania?

Dňa 25. februára platiteľ dane podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január s nadmerným odpočtom 2 000 eur. Dňa 25. marca platiteľ dane podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie február s vlastnou daňovou povinnosťou 500 eur.

Platiteľ dane odpočíta od vlastnej daňovej povinnosti za február časť nadmerného odpočtu za január (500 eur). Neodpočítanú časť nadmerného odpočtu za január v sume 1 500 eur vráti platiteľovi dane daňový úrad v lehote 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie február, teda do 23. apríla.

Platiteľ dane podal 31. marca dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január a zvýšil nadmerný odpočet z 2 000 eur na 3 000 eur. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.